• <option id="k00gk"></option>
 • 風水之家

  六爻中的變卦,六爻解卦基本口訣

  內容導航:
 • 六爻的變卦是怎么回事?
 • 六爻中什么是本卦什么是變卦
 • 六爻變卦的規則
 • 六爻占卜中的本卦和變卦是什么關系?
 • 卦中三個變爻和沒有變爻怎么看卦辭?謝謝了,大神幫忙啊
 • 占卜得比卦,問今年是不是適合自己創業,六爻分別是888878,沒有變卦怎么看事情的結果
 • Q1:六爻的變卦是怎么回事?

  六爻中有一至六處(爻)發生了變動變動后重新形成的六爻卦叫變卦

  Q2:六爻中什么是本卦什么是變卦

  六爻安定的,以本卦卦辭斷之。
  一爻動,以動爻之爻辭斷之。
  兩爻動者,則取陰爻之爻辭以為斷,蓋以“陽主過去,陰主未來”故也。如天風姤卦,初六、九五兩爻皆動,則以初六爻斷之,九五爻為輔助之斷,“陽主過去,陰主未來”,其中大有學問。
  所動的兩爻如果同是陽爻或陰爻,則取上動之爻斷之,如既濟卦,初九、九五兩爻皆動,則以九五爻的爻辭為斷。
  三爻動者,以所動三爻的中間一爻之爻辭為斷。
  四爻動者,以下靜之爻辭斷之,如火水未濟卦,九二、六三、九四、六五四爻皆動,則以初六的爻辭斷之,如初六、六三、九四、六五等四爻皆動,則取九二爻的爻辭斷之。
  五爻動者,取靜爻的爻辭斷之。
  六爻皆動的卦,如果是乾坤二卦,以“用九”、“用六”之辭斷之,如乾卦六爻皆動,則為群龍無首,吉。
  乾坤兩卦外其余各卦,如果是六爻皆動,則以變卦的彖辭斷之,

  Q3:六爻變卦的規則

  老陰變少陽,老陽變少陰。然后根據爻的變化定卦

  Q4:六爻占卜中的本卦和變卦是什么關系?

  動則變,變則通。本卦可以顯示事情的開始和過程,變卦可以代表事情的結局。根據卦象卦爻配合年月日時,有時變卦變爻能看到事情的結局,如卦中求財,財爻發動化回頭克,可以代表財得不到,也可以說現在得不到;如果財爻不發動,臨日月建旺,待到逢沖之日得財,這時主卦就能斷定了。學易不容易,有時要靈活變通方可。

  Q5:卦中三個變爻和沒有變爻怎么看卦辭?謝謝了,大神幫忙啊

  1、六爻不變:
  以本卦彖辭進行占斷,此時內卦為自己,外卦為對方;
  2、一爻變:
  以本卦變爻的爻辭進行占斷;
  3、二爻變:
  以本卦兩個變爻的爻辭(上爻為主)進行占斷;
  4、三爻變:
  以本卦與之卦的彖辭進行占斷,本卦為自己、之卦為對方;

  Q6:占卜得比卦,問今年是不是適合自己創業,六爻分別是888878,沒有變卦怎么看事情的結果

  展開全文
  上一篇:上一篇:夢見松樹開花好不好
  下一篇:下一篇:吉平遇難解簽
  久久精品视频