• <option id="k00gk"></option>
 • 風水之家

  免費求姻緣簽,合八字婚姻免費算婚姻

  內容導航:
 • 免費解簽;今天求了一支姻緣簽:簽面是:欲改重成望,前途喜又寧,貴人來指點,暗月再分明。
 • 在寺廟求姻緣簽的步驟和解簽
 • 解簽(求姻緣)
 • 求姻緣簽
 • 女生,求姻緣,求的關帝靈簽,簽文如下,求解釋,感激不盡
 • 關帝廟解簽-姻緣
 • Q1:免費解簽;今天求了一支姻緣簽:簽面是:欲改重成望,前途喜又寧,貴人來指點,暗月再分明。

  欲改重成望:想要改變主意另做主張。。
  前途喜又寧:前方的道路喜慶又安寧。。
  貴人來指點:得到了好心人的指點。。
  暗月再分明:猶如暗中的月兒再放光明。。

  Q2:在寺廟求姻緣簽的步驟和解簽

  夢里姻緣。。也有空幻的意思。。所以吧,都有可能,從不成,到第二個成,到肯定能成。。呵呵,有兩個年長者解簽,結果如何不得而知,要從夢中看出什么...

  Q3:解簽(求姻緣)

  [詩曰]: 君皇圣后終為恩 復待祈禳無損增
  一切有情皆受用 人間天上得期亨
  [詩意]: 此卦天垂恩澤之象 凡事成就大吉也
  [解曰]: 天皇降恩 始終莫忘 晨昏禮念 可宜燒香
  家宅→祈福 自身→冬吉 求財→未有 交易→成
  婚姻→中吉 六甲→平安 行人→動 田蠶→中平
  六畜→中平 尋人→見 公訟→勝 移徙→守舊
  失物→空 疾病→解 山墳→安
  青蓮若信佛 早晚多念佛 初一十五多拜拜,所求的事情就會順遂。
  有蓮見母 (即為佛經故事之“目蓮救母”):“有目蓮僧者,法力宏大。其母墮落餓鬼道中,食物入口,即化為烈焰,饑苦太甚。目蓮無法解救母厄,于是求教于佛,為說盂蘭盆經,教于七月十五日作盂蘭盆以救其母。”
  [古人典故] 目蓮是佛門的尊者,有神通。他的母親作惡多端,死后在地獄的鬼道受苦,據說當時目蓮在陰間地府經歷千辛萬苦后,見到他死去的母親劉氏,發現她受一群餓鬼折磨,目蓮想用缽盆裝菜飯給她吃,菜飯卻被餓鬼奪走。目蓮只好向佛祖求救,佛祖被目蓮的孝心感動,授予其盂蘭盆經。按照指示,目蓮于農歷七月十五用盂蘭盆盛珍果素齋供奉母親。挨餓的母親終于得到了食物。佛祖唯有叫目蓮設蘭盆會,供養十方僧侶,并由諸天菩薩施法,救渡地獄中的母親。由是農歷七月十五日為盂蘭節,亦即孝親節。后又演變為七月的‘中元普渡’。 佛經故事。
  青蓮 看你求的是什么了
  求姻緣
  目蓮即盂蘭節的始創者,用盡了一切法力加佛力,最后將母親度出地獄,所以是喜局,吉。
  求健康
  夏末秋初,有蓮拆花,夏末秋初時節要注意身體。自身冬吉 就是如果求的是身體健康方面.
  求感情糾紛
  很多事情,可以有所謂,也可以無所謂。放下即心靜。心靜了,一切就好辦了。
  求事業 有貴人襄助
  對父母多關心多孝順,你的運氣會更好,今年的農歷七月十五日拜拜已故的親人祖先會庇佑你。

  Q4:求姻緣簽

  你這個因緣真的不好判斷啊,感覺像是兩人爭奪一個人啊?

  Q5:女生,求姻緣,求的關帝靈簽,簽文如下,求解釋,感激不盡

  這個簽是非常妙哉!算是“上簽”了!簽文簡單的給你說下:就是三國時候劉備去東吳取孫尚香的故事,這本來是好事,但是先差點被殺,后差點回不來,要不是有個關羽、諸葛亮等人得力相助,他就回不來了,但是最終還是取到了孫尚香,生下了唯一的后嗣。
  因為是你女孩,上天注定你和你的男朋友會有一段挫折和阻難,但是會有貴人相助,最終還是喜結連理。所以你現在要順其自然,等待貴人!好運自來,休要苦惱!
  無量天尊!

  Q6:關帝廟解簽-姻緣

  斷 曰:財必獲.名遇薦.訟得理.病有愿.
  婚可成.行人見.發福祿.因積善.
  東坡解:事有相干.宜與效力.君既周旋.他必報德.
  凡所謀為.遇貴方得.神力陰扶.福報有日.
  碧仙注:凡事成全必有因.交情初淡后相親.
  貴人提挈無難力.君子相逢便認真.
  解 曰:此簽大吉.凡事謀望.無不遂意.婚必合.財必遂.
  名遇薦.行人至.病有愿未還.訟得理.孕生子.
  風水利.家道昌.貴人提挈.當在平日所交處.
  故彼此相逢.不求自至也.
  釋 義:言占者當推己及人.能處事周旋可獲厚報.
  能謹慎擇人可獲倍利.若問功名.能先自治己身.
  則人之薦舉.有不能逃矣.

  上一篇:上一篇:啥叫犯太歲啊
  下一篇:下一篇:日支與時支相沖怎么辦
  • 評論列表

  發表評論:

  久久精品视频