• <option id="k00gk"></option>
 • 風水之家

  面相中哪個部位最關鍵

  面相中的十三個部位簡析共享

  感謝樓主分享。

  女人的面相,哪個部位最重要?

  眼睛

  面相中的五官十二宮指的是什么部位

  我們常說面相,一個人的面相好,運勢就好。在生活聽到大家談論面相常有面相五官和十二宮的一說,如常說的就有夫妻宮、財帛宮呀。那么大家是否都知道面相的五官和十二宮到底指的是面相的什么部位和有著什么特征哪呢 所謂的「五官」,指的就是:耳、眉、眼、鼻、口,等五種人體器官。而且在相學上,分別被稱為五官名稱如下: (1)耳:名為「采聽官」。 (2)眉:名為「保壽官」。 (3)眼:名為「監察官」。 (4)鼻:名為「審辨官」。 (5)口:名為「出納官」。 在相學里透過對「五官」的分析,能對一個人做一些相學的基本分析,并進而判斷一個人的運勢吉兇。通常「眉毛」關系到健康、地位;「眼睛」關系一個人的意志力、心地良善;「鼻子」關系到一個人的財富與健康;「嘴巴」關系一個人的幸福、食祿與貴人運;耳朵關系到一個人的長壽與否。 面相十二宮的部位與關聯具體分析說明如下: (1)命宮:位于兩眉之間印堂的部位。影響一個人的基本運勢。 (2)夫妻宮:位于眼尾部位。關系夫妻關系吉兇。 (3)子女宮:位于下眼皮隆起的部位。象征子女是否有出息、有子嗣否等。 (4)財帛宮:位于鼻頭的部位。關系到財富的吉兇。 (5)兄弟宮:眉毛是兄弟宮。關系兄弟關系吉兇。 (6)奴仆宮:位于面頰下端部位。關系交友與部屬關系吉兇。 (7)官祿宮:位于額頭正中部位。關系事業、官位、學業方面吉兇。 (8)疾厄宮:位于兩眼之間山根的部位。關系到健康方面的吉兇。 (9)福德宮:位于眉上方偏外部部位。關系財運和福氣的吉兇。 (10)父母宮:父位于左額中間偏上、母位于「右額中間偏上」。關系與父母之間的緣分吉兇等。 (11)遷移宮:位于上額兩端眉際部位。看遷徙與出門在外的吉兇。 (12)田宅宮:位于眉與眼中間的眼皮部位。關系一個人的家運吉兇。

  面相基礎知識:面相六曜為哪六個部位,起到哪些作用

  面相中的六曜
  面相中的六曜為左眼為太陽,右眼為太陰,山根為月孛,紫氣為印堂,左眉為羅喉,右眉為計都。

  1、紫氣星
  紫氣星為印堂,印堂相理好的人衣食不缺,有智慧為人大度,一生愿望容易達成;若相理不佳則無厚祿、一生多小人少貴人,一生不得清閑,印堂須開闊平正,圓潤如鏡,無紋理刺破為吉相。

  2、太陽、太陰星
  太陽太陰為左右雙眼,眼睛分為眼頭、龍宮、淚堂、眼白、眸子、瞳孔、臥蠶、魚尾、奸門,眼睛是心靈的窗戶,相由心生,可見眼睛在相學多重要。眼睛相理好的人一生權貴,萬事如意;若相理不佳則婚姻不美,事業無成,命運坎坷。眼睛須黑白分明,眸子要黑亮,眼白要白亮,眼睛須有神色即像鏡子一樣反光為吉相。

  3、月孛星
  月孛星為山根,山根相理好的人為人忠厚老實,青幼年生活快樂;若相理不好的人子孫不賢,修讀無成,青幼年生活不快樂,夫妻無助,身體欠佳。山根須平滿而高闊,以無紋理侵破為吉相。

  4、羅喉星、計都星
  羅喉星、計都星為左右雙眉,相理佳的人心性善良,六親貴顯,妻賢子孝,衣食無憂;相理不佳的人個性不良,六親緣薄,一生兇多吉少,不得兄弟益助。眼眉分眉頭、眉中、眉角、眉心、眉尾五部分,眼眉須長過眼睛、顏色要潤澤、眉毛貼肉順生、眉不能長的太低、眉毛不能直豎生長、眉頭不能侵印堂,這樣便是良好的眉相,羅計壓眼則為臣欺君,做事得不到眾人的擁戴,并且會被下屬與員工拖累,在家里懼內,在外面強勢。

  面相中最重要的是什么?

  都重要,相不能獨論,不但是相任何事都是一樣講配合的。就連論一國之強弱也是要看綜合國力,不是說有一架比別人先進的戰斗機就能打贏的。

  你覺得男生的外貌最重要的是哪個部位?

  個人感覺是身高吧 ,因為在人群中,能讓人先發現你的就是你的個頭。其次就是衣品在容貌吧。高矮胖瘦每個人的喜不一,這個體型就難說。

  展開全文

  久久精品视频